POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka wyjaśnia zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zapisanych w Twoich urządzeniach (np. komputerze, tablecie czy smartfonie), przy pomocy których łączysz się z Internetem i korzystasz ze strony Ski System dostępnej pod adresem http://www.ski-system.pl 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Uprzejmie informujemy, iż administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony jest Ski System sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Winogrady 151, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000104212, REGON: 634294491, NIP: 9721034175, o kapitale zakładowym 150.000,- zł (dalej: „Ski System”).

Z kim mogę kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych?

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz kontaktować się ze specjalistą odpowiedzialnym za kwestie ochrony danych osobowych.

Kontakt możesz realizować w sposób osobisty w siedzibie spółki, wysyłając wiadomość na adres e-mail [biuro@ski-system.pl] lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Przetwarzanie danych przez Ski System – cele i podstawy prawne

Ski System przetwarza Twoje dane osobowe zebrane podczas przeglądania strony w następujących celach:

  1. prowadzenia działalności analityczno-statystycznej użytkowników odwiedzających strony – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. zapewniania pełnej funkcjonalności strony, jego responsywności i interoperacyjności – podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Kto będzie odbiorcą moich danych?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Ski System. Takie podmioty nazwa się odbiorcami danych. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także dostawcy usług analitycznych i statystycznych, reklamodawcy, podmioty obsługujące systemy płatności elektronicznych (w przypadku złożenia przez Ciebie zamówienia oraz wybrania takiej formy zapłaty) oraz dostawcy usług transportowych. Niektórzy z nich, to podmioty, którym Ski System powierza przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy.

Wszystkie przypadki ujawniania Twoich danych osobowych odbywają się w sposób w pełni zgodny z prawem, w tym z przepisami RODO. Przed ujawnieniem Twoich danych podmiotowi trzeciemu zawsze upewniamy się, czy takie działanie jest uzasadnione i niezbędne, a także, czy Twoje dane są odpowiednio chronione.

Wśród odbiorców danych przetwarzanych przez Ski Sytem w ramach obsługi strony internetowej wskazać możemy m. in. na:

  • Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (dalej: Google)W ramach strony korzystany z usługi Google Analytics, pozwalającej nam na badanie aktywności na poszczególnych stronach Serwisu.

Google Analytics pozwala zbierać anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronie internetowej, w tym szczegółowe informacje na temat wyświetlanych podstron, spędzonego na nich czasu oraz sposobów przechodzenia pomiędzy poszczególnymi stronami.

Google LLC jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250) w związku z czym przekazywanie Twoich danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się zgodnie ze standardami bezpieczeństwa określonego w obowiązujących na terenie Polski i Unii Europejskiej przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych przez Google znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

  • Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (dalej: Facebook)W ramach strony korzystamy z technologii Facebook Pixel dostarczonej przez Facebook Inc. Technologia ta pozwana nam na identyfikowanie użytkowników, którzy zostali przekierowani do strony po kliknięciu reklamy wyświetlonej na Facebooku, a także gromadzić dane statystyczne w celu badania rynku oraz optymalizacji przyszłych kampanii reklamowych.

Dane zgromadzone z wykorzystaniem Facebook Pixel są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Facebook Inc. jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności (ang.Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej, co gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych.

Więcej informacji na temat ochrony danych możesz znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Czy moje dane osobowe trafiają poza Unię Europejską?

Co do zasady Ski System będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjątkiem od tej sytuacji mogą być dane statystyczne i analityczne. W tym przypadku Ski System przekazuje Twoje dane osobowe do tzw. „państwa trzeciego” w rozumieniu przepisów RODO, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Stany Zjednoczone Ameryki to państwo, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie spełnia wysokich standardów ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Twoje dane osobowe są jednak bezpieczne – Ski System powierza ich przetwarzanie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające (np. Google czy Facebook) zostały certyfikowane w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Ski System będzie przetwarzać dane związane z korzystaniem przez Ciebie ze strony przez różne okresy czasu, w zależności od celu przetwarzania. Wśród nich możemy wyszczególnić następujące okresy:

  • 2 lata – w przypadku danych związanych ze sposobem korzystania przez Ciebie ze strony;
  • do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przesyłanie informacji handlowych lub marketingowych – w przypadku zapisania się przez Ciebie do newsletteru.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych zgromadzonych z wykorzystaniem plików cookies znajdziesz w dalszej części niniejszej Polityki.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Ski System?

Przysługuje Tobie prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawa te przysługują Tobie tylko w sytuacjach, w których wniesienie takiego żądania jest faktycznie uzasadnione.

Czy muszę podawać moje dane?

Nie musisz podawać swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były poddawane działaniom analitycznym i statystycznym możesz skorzystać ze specjalnych wtyczek do swojej przeglądarki internetowej, które uniemożliwią zbieranie danych (np. poprzez podawanie fikcyjnych informacji o Twojej przeglądarce czy Twoim sposobie zachowania).

Jeżeli dobrowolnie nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli przesyłać do Ciebie informacji handlowych lub marketingowych za pośrednictwem newsletteru.Zachowanie poufności i zabezpieczenie danych Ski System stosuje odpowiednie rozwiązania o charakterze organizacyjnym lub technicznym w celu zapewnienia, że wszystkie operacje przetwarzania Twoich danych są rejestrowane i realizowane jedynie przez osoby lub jednostki należycie do tego umocowane. Dokładamy także wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (tzw. „zasada integralności i poufności”), w tym w szczególności poprzez wdrożenie stosownych rozwiązań i technologii.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą podlegały profilowaniu. Profilowanie to polegać będzie na analizowaniu danych zgromadzonych podczas korzystania przez Ciebie ze strony w celu wyświetlenia spersonalizowanych treści (w tym także reklamowych) podczas korzystania z innych stron internetowych. Proces ten może także polegać na dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami lub produktami możesz być́ zainteresowany i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób odpowiedniej oferty.
Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie jakiekolwiek skutki prawne.
Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane podlegały profilowaniu możesz skorzystać z dedykowanego oprogramowania lub zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

Prawo do skargi

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Ski System przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.


Sprawy nieuregulowane


W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności RODO.

POLITYKA COOKIES –
PRZECHOWYWANIE DANYCH W TELEKOMUNIKACYJNYM URZĄDZENIU KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKA

Ski System nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji dotyczących sposobu, w jaki korzystasz ze strony za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, zwanych niekiedy „ciasteczkami”. Możemy wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – stałe i sesyjne.

Stałe pliki cookies są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ich parametrach – może to być czas sesji lub okres z góry określony. Niektóre z tych plików są przechowywanie aż do chwili, w której usuniesz je ze swojego urządzenia.

Pliki sesyjne przechowywane są w Twoim urządzeniu do chwili, w której zakończysz przeglądanie.

Nasza strona korzysta z następujących typów plików cookies:

Pliki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności

Umożliwiają korzystanie z zawartości strony w sposób prawidłowy, pozwalają dopasować jej zwartość do urządzenia i dbają o podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem Twoich danych – nie możesz wyłączyć tych plików, ale możesz je zablokować. W przypadku ich zablokowania niektóre elementy strony mogą nie będą działać lub będą funkcjonować w sposób nieprawidłowy. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

Pliki zapewniające responsywność i interoperacyjność

Umożliwiają dostosowanie strony internetowej do Twoich osobistych preferencji w oparciu o Twoje wcześniejsze wizyty i ustawienia, w tym dostosowanie sposobu wyświetlania treści do parametrów np. dostosowując rozdzielczość czy fragmenty interfejsu. Umożliwiają również zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień czy Twoich preferencji, np. dotyczących tego z jakiego regionu świata pochodzisz lub z jakiego linku referencyjnego korzystasz.

Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie. W takim wypadku nie będziemy zbierać informacji o Twoich preferencjach, a niektóre elementy strony mogą nie działać prawidłowo lub w ogóle.

Pliki pozwalające na działania analityczne i statystyczne

Umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez Ciebie ze strony. Te pliki pozwalają określić, które treści są dla Ciebie interesujące, a które pomijasz, jak często wchodzisz na stronę oraz z jakich urządzeń korzystasz. Pliki te zawierają dane dotyczące Twojego urządzenia – jego typ, model, unikalne identyfikatory takie jak adres MAC czy adres IP, informacje o systemie operacyjnym, jego wersji i ustawieniach, języku działania, rozdzielczości ekranu, wersji i rozdzielczości przeglądarki internetowej, a także inne dane dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie ze strony, takie jak np. data ostatniej wizyty, jej długości czy rodzaju odwiedzanych podstron.

Pliki te zawierają także dane dotyczące Twojej lokalizacji – adres IP, dane o lokalizacji geograficznej uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, inne podane przez Ciebie dane geolokalizacyjne, w tym nazwy punktów Wi-Fi lub innych czujników dostarczających informacje o urządzeniach w pobliżu.

Zgromadzone za pośrednictwem tych plików informacje pozwalają nam doskonalić działanie strony. Dane te są agregowane, w związku z czym pozostają anonimowe.

Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie – wówczas nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową oraz jakie działania na niej wykonywałeś. Rezygnacja z tych plików cookie może powodować, że niektóre funkcje strony będą niedostępne.

Pliki umożliwiające działania marketingowe

Umożliwiają personalizowanie wyświetlanych Tobie reklam, w szczególności w oparciu o dane zebrane w innych serwisach przez tego samego dostawcę danego ciasteczka. Korzystanie z tych plików najczęściej wiąże się z profilowaniem czy poddawaniem analizie i ocenie lub predykcji zebranych informacji na temat Twojej aktywności, a następnie – w oparciu o te informacje – wyświetlenie reklamy produktu, co do którego zachodzi największe prawdopodobieństwo, że będziesz zainteresowany jego zakupem. Możesz nie wyrazić zgody na stosowanie tych plików cookie. W takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze strony pozostanie bez wpływu na wyświetlanie treści reklamowych podczas przeglądania innych stron internetowych.

Pliki umożliwiające działania marketingowe

Wśród zbieranych za pomocą opisanych powyżej plików cookies informacji znajdują się m.in.:

  • dane dotyczące Twojego urządzenia – jego typ, model, unikalne identyfikatory takie jak adres MAC czy adres IP, informacje o systemie operacyjnym, jego wersji i ustawieniach, języku działania, rozdzielczości ekranu, wersji i rozdzielczości przeglądarki internetowej;
  • dane dotyczące sposobu korzystania przez Ciebie ze strony – data ostatniej wizyty, jej długości, rodzaju odwiedzanych stron i podstron, ich adresów URL, wersji przeglądarki internetowej;
  • dane dotyczące Twojej lokalizacji – adres IP, dane o lokalizacji geograficznej uzyskane za pomocą różnych technologii pozycjonowania, inne podane przez Ciebie dane geolokalizacyjne, w tym nazwy punktów Wi-Fi lub innych czujników dostarczających informacje o urządzeniach w pobliżu.

Dane zapisane w plikach cookies, w połączeniu z innymi danymi, mogą stanowić dane osobowe.

Pamiętaj, że ilość plików cookies zapisywanych na urządzeniach poszczególnych użytkowników może być różna – wynika to z rodzaju urządzenia, wykorzystywanego przeglądarki i zainstalowanych wtyczek oraz ich ustawień.

Google Analytics

Część z wykorzystywanych plików cookie oraz funkcjonalności to funkcjonalności dostarczane przez Google w ramach usługi Google Analytics. Srona posiada zapisany tzw. „kod śledzenia Google”, który jest unikalnym identyfikatorem. Kiedy przeglądasz nasze strony Google identyfikuje Cię po tym, że Twoje urządzenie wykonało w/w kod.

Google Analytics pozwala zbierać anonimowe informacje na temat odwiedzin użytkowników na stronie internetowej, w tym szczegółowe informacje na temat wyświetlanych podstron, czasu na nich spędzanego oraz sposobu przechodzenia pomiędzy poszczególnymi stronami. Dane przetwarzane przy wykorzystaniu Google Analytics mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Google jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej, co gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Nasz portal wykorzystuje również funkcję remarketingu Google Analytics w połączeniu z możliwościami technologii cross-device Google Ads i DoubleClick. Funkcja ta umożliwia wyświetlanie spersonalizowanych reklam, dobranych na podstawie zgromadzonych danych o Twojej wcześniejszej aktywności w sieci z wykorzystaniem danego urządzenia (np. komputera osobistego), również na innych urządzeniach końcowych (np. smartfonie czy tablecie).

Więcej informacji i regulacji dotyczących ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Piksel Facebooka

Na stronie Ski System wykorzystujemy także technologię Facebook Pixel dostarczoną przez Facebook Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Technologia ta pozwana nam na identyfikowanie użytkowników, którzy zostali przekierowani do strony po kliknięciu reklamy wyświetlonej na Facebooku, a także gromadzić dane statystyczne w celu badania rynku oraz optymalizacji przyszłych kampanii reklamowych.

Dane zebrane z wykorzystaniem Facebook Pixel są dla nas anonimowe, jednakże Facebook może je przetwarzać w sposób umożliwiający połączenie z nimi odpowiedniego profilu użytkownika i używać ich do celów reklamowych zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności Facebooka. Miej świadomość, że Ski System nie ma kontroli nad tym, w jaki sposób używane są te dane.

Pamiętaj także, że dane zgromadzone z wykorzystaniem Facebook Pixel są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Facebook Inc. jest podmiotem certyfikowanym w ramach programu Tarcza Prywatności (ang.Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej, co gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa Twoich danych.

Więcej informacji na temat ochrony danych możesz znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Osadzone wideo YouTube

Na niektórych podstronach strony osadziliśmy pliki wideo zamieszczone w serwisie Youtube. Jeżeli zdecydujesz się odtworzyć takie wideo to na Twoim urządzeniu końcowym zapisane zostaną pliki cookies dostarczone przez Google z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo.

Informacja dotycząca odtwarzanego przez Ciebie wideo wraz z Twoim adresem IP jest przesyłana bezpośrednio na serwery Google i tam przechowywana. Jeżeli w chwili odtwarzania wideo byłeś zalogowany do jakiegokolwiek serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł przypisać w/w informacje bezpośrednio do Twojego profilu.

Więcej informacji i regulacji dotyczących ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Odnośniki zewnętrzne

Przeglądając strone możesz znaleźć hiperłącza do zewnętrznych stron sieci web. Wiele z nich nie jest jednak w żaden sposób związanych ze Ski System, więc powinieneś mieć na uwadze, że mogą one zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe w zupełnie inny sposób, niż opisany w niniejszej polityce.

Blokada cookies

Zawsze masz możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przyjmujemy, że możesz wyrazić lub odmówić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki. Wyrażona przez Ciebie w ten sposób wyrażona może być w każdym momencie wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Możesz również w dowolnym momencie usunąć pliki cookie przechowywane na swoim urządzeniu.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych zawartych w plikach cookie do chwili jej wycofania.

Szczegółowe informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych z zakresie plików cookies możesz odnaleźć pod następującymi adresami:

Masz też możliwość zweryfikowania w każdej chwili swoich ustawień w przeglądarce, również w stosunku do poszczególnych plików cookie. W tym celu możesz skorzystać m.in. z następujących narzędzi:

Newsletter

Ski System korzysta z rozwiązania do przesyłania newslettera dostarczonego przez integracje zewnętrzną Mail Chimp. Przetwarzanie Twoich danych z wykorzystaniem dostarczonej przez Mailchimp technologii odbywa się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa przewidzianych przez obowiązujące przepisy o ochronie danych.